top of page

האנדרטה לזכרו של יעקב מרוויצה ז"ל

                                 

 

 

על-מנת לשמר את זכרו של יעקב יזמה חברתו, מעין הוד, הקמת אנדרטה בזיכרון-יעקב, מקום בו ראה כביתו.
מועצת זיכרון נרתמה למשימה וביחד עם מתנדבים ותורמים רבים הוקם האתר.

 

האנדרטה שעוצבה על-ידי מעין ,מסמלת את אופיו הייחודי של יעקב .
                                         הפסל, דמוי מגן דוד, מסמל את הזיקה הגדולה של יעקב לעם ולארץ ישראל .                                         
האבן, הירושלמית,  את אהבתו ליהדות ולירושלים .
הברזל, מסמל את רוחות המלחמה.
משחק הצבעים שחור - לבן מסמלים את הקוטביות אשר הייתה ביעקב. מחד לוחם איתן , חסון ,ונכון לקרב ומאידך אדם רגיש , נדיב ואוהב.

האדמה סביב, פיסת אדמת ישראל, על שמו ולזכרו.

 

האנדרטה משמשת כתחליף לקיברו של יעקב בישראל ואף הוקרה על ידי צהל כמצבתו בארץ.
פעמים בשנה מתקיימות אזכרות לזכרו של יעקב באנדרטה, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וביום נפילתו.

 

bottom of page